Efterårsbrev

Kære Forældre

Efteråret toner for alvor frem, og vores grønne skov er ved at trække i sin smukke efterårsdragt, med røde, gule og orange farver. Vi har haft en lang og varm sensommer, og skal nu til at vænne os til de mere kølige og mørke tider, som også betyder at det snart er tid at tjekke cykellygter.

Skoleårets begyndelse

Rungsted Skole har haft en rigtig god og dejlig skolestart. Lærerne begyndte en uge før eleverne, hvor de blandt andet blev undervist af engelske eksperter i hvordan man bedst tilrettelægger undervisningen for flersprogede elever. På første skoledag efter sommerferien samledes alle klasser til fællessamling med sang og ønsket om et godt skoleår. 0.klasserne blev i det skønneste solskin budt velkommen af deres venskabsklasser, og sendte balloner til vejrs, med ønsket om 10 gode og lærerige år på Rungsted Skole.

Velkommen tilbage fest

Solen skinnede fra en skyfri himmel og skolens fantastiske grønne områder dannede en perfekt ramme om årets ”Velkommen tilbage fest”, som blev afholdt som en markedsdag. 0. -6. klasse solgte loppefund, på scenen blev der optrådt med sang og man kunne købe dejlige kage, kaffe og mad fra forskellige kulturer, som vores flersprogede børn havde lavet. En dejlig fest i fællesskabet ånd. Tak til alle forældre for jeres opbakning.

Fokusområder

I år er et af vores fokusområder at få implementeret læringsportalen, MinUddannelse. Som vi har skrevet ud i velkomstbrevet til skoleåret, så har vi i år fået et nyt planlægningsværktøj, som vi skal blive fortrolige med. I MinUddannelse opretter lærerne årsplaner og læringsforløb, og det er også her elevplanerne bliver skrevet. Det er vigtigt at huske på, at i år er et prøveår. Derfor vil indholdet også være forskelligt fra klasse til klasse, fra emne til emne og fra læringsforløb til læringsforløb. Forældre kan logge på MinUddannelse med Nemid på www.minuddannelse.net.

I år vil elevplanen tage sit udgangspunkt i opnåede læringsmål og i elevens alsidige udvikling. Igen vil vi understrege, at det er et prøveår, og derfor vil elevplanerne heller ikke være fyldestgørende. Elevplanen vil være et dialogredskab til samtale om, hvordan eleven klarer sig i skolen, og hvilke mål eleven fremadrettet bør have i fokus.

It-strategi

Alle elever i 1. – 3. klasse har som arbejdsredskab fået udleveret en iPad. Det er elevens digitale ”penalhus” og det er utrolig vigtigt, at den er ladt op hver dag. Det er et fantastisk redskab, som lærere og elever skal blive fortrolige med, og som kan understøtte læreprocesser. Fra 4. – 7. klasse har eleverne Chromebooks, og igen vil vi opfordre til at eleverne møder ind med en fuld opladt maskine. Fra 8. – 9. kl. er kommunens politik, at eleverne skal ”Bring your own device”. Hvis dette ikke er muligt, har skolen en række PC’ere til udlån.

Natur-Leg-Vis (NLV)

NATUR-LEG-VIS for 0. – 3. kl. er en ny måde at tænke understøttende undervisning på. Pædagogerne varetager undervisningen, som tilrettelægges ud fra nøgleordene faglighed, læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel. Børnene møder gennem forskellige temaer anvendelsesorienterede læringsformer. Hovedtemaerne er natur/udeskole, bevægelse/dans, kreativitet/produkter etc. NLV er med til at skabe en sammenhængende og afvekslende skoledag for jeres børn og ligger sidst på skoledagen, som en overgangszone til SFO-tiden. Bemærk: NLV er obligatorisk undervisning.

Hverdagen

Hver dag bliver der arbejdet hårdt ude i klasserne. Der trænes matematik, sprog, grammatik, der analyseres noveller, øves instrumenter, der løbes ture og arbejdes med kreative fag. Den indsats og den energi der dagligt lægges i hverdagen, er helt essentiel og er med til at skabe den læring, som er fundament for elevernes fremtid. Ind i mellem er der anderledes aktiviteter, som i særlig grad er med til at motiverer og som bidrager til en god variation i hverdagen. Et lille uddrag, som vi gerne vil dele med jer:

-          2. kasserne har været på Karen Blixen museum

-          3. klasserne skal på lejrskole

-          På mellemtrinnet er der indført morgensamling, hvor klasserne på skift står for planlægning og er værter

-          På 6. årgang har der været innovationsuge, hvor eleverne har arbejdet med ”Hjernen og koncentration” og har lavet eksperimenter med andre elever i forhold til hvad der virker fremmende for koncentrationen. Tillykke med den flotte omtale i bladet ”ASTRA”

-          7. – 9. klasse har afholdt 2 valgfagsuger, hvor eleverne har kunne vælge sig ind på en palet af fag: geologi, danseværksted, streetart, drama, café mm. Det er en fornøjelse at opleve elevernes engagement og produktet af valgfagene, lige fra en fantastisk musical ”Footloose” til danseholdets ”Flashmob” i skolegården, geologiholdets udstilling til madudsalget i aulaen. Vi glæder os til at holde fernisering, når ”Streetart” er hængt op på udskolingsgangen.

Lærernes dag

Den 5.oktober er den internationale ”Lærerens dag”. Vi fejrede dagen ved at hejse flaget og lavede en særlig hyldest ude i klasserne. Tak til alle de børn og forældre, der benyttede dagen til at hylde underviserne. Det luner. Vi er stolte af vores lærere og pædagoger, der hver dag møder op og med deres engagement, dygtighed og omsorg, skaber læring og trivsel for børnene.

Budget 2017 – konsekvenser for SFO/klub

Budget 2017 er vedtaget og det er politisk besluttet at der skal ske en omlægning, så der pr. 1. januar 2017 skal oprettes et SFO-tilbud til 0. – 5. klasse på skolen, og et ungdomsskoletilbud for 6. – 9. klasse i kommunen. Vi går i gang med en proces, der skal afklare hvordan fremtidens SFO 0. -5. klasse skal se ud på Rungsted Skole. I vil løbende blive orienteret om, hvad der kommer til at ske.

Nyhed

Gennem de sidste par år har skolen sparet op til nye skolemøbler. Disse opsparede midler blev imidlertid tilbageholdt, som en del af sidste års budgetforlig. Den gode nyhed er, at midlerne er frigivet, og det betyder, at vi har fået mulighed for at udskifte skolemøbler for 0. – 2. klasse samt for 7. – 9. klasse. Det glæder vi os rigtig meget til. Møblerne kommer sidst på året.

Vi vil til slut benytte lejligheden til at ønske alle en god efterårsferie. Vi håber, at solen vil skinne og give os det sidste vitamintilskud inden vinterens komme.

Vi ønsker, at I og jeres familier må få mange dejlige efterårsoplevelser sammen.

Diana, Wibe, Lotte og Ulla

Ledelsesteamet