Fælles børn fælles ansvar

Fælles børn – fælles ansvar

Flersprogede børn på Rungsted Skole

Visionen i Hørsholm Kommune er grundlæggende at behandle alle børn og unge lige, og at give alle børn og unge mulighed for at være en del af det almene fællesskab for at trives og lære mest muligt. De flersprogede børn, som kommer til Hørsholm Kommune, betragtes som nye borgere på lige fod med alle andre nye borgere, uanset om de er børn af borgere, som er kommet til Danmark af arbejdsmæssige grunde eller er flygtet til landet. Denne tilgang indebærer, at den nye praksis i forhold til disse børn er, at de indgår i det almene læringsmiljø på lige fod med alle andre børn.

For at realisere denne vision nedlægges skolens to modtageklasser pr. 14. juni, og eleverne i klasserne fordeles på kommunens fire skoler. Syv elever byder vi velkommen på Rungsted Skole d. 1. juni, hvor de begynder på kommende 0., 2., 4., 5. og 6. årgang.

Når børn starter direkte i almene læringsmiljøer, viser udenlandske erfaringer, at de absorberer og tilegner sig sproget – også selvom de er stille og i en periode ikke udtrykker sig på dansk endnu. Det er vigtigt og nødvendigt med tålmodighed i forhold til, hvornår børnene selv begynder at bruge det danske sprog aktivt.

På skolerne bliver alle nye børn en del af en ”Buddies”-ordning, når de starter. Det er et barn fra samme klasse, der hjælper det flersprogede barn ind i hverdagen. Makkere vælges af lærerne. Forældre til makkere involveres, så de ved, hvad det drejer sig om og kan hjælpe med at understøtte opgaven.

I kan som forældre være med til at bane vejen for en vellykket integration i klassen ved at lave legeaftaler, og ved åbent og positivt at møde de nye forældre i klassen. Det er af stor betydning, at de nye forældre bliver mødt med et smil og med sproglig tålmodighed.

Ulla Wiese Christensen