Vikardækning

En af skolehverdagens udfordringer er, når klassens sædvanlige lærere ikke træder ind ad døren. Selvom personalets sygefravær gennem det sidste ½ år er faldet markant, så er der en række andre situationer der betyder, at lærerne er fraværende, og som betyder at klassen har vikar, enten i form af en af skolens andre lærere eller en vikar fra vores vikarkorps.

Da skolereformen blev indført, blev der blandt andet stillet krav til, at skoledagen skulle være varieret med ture ud af huset mm. Samtidig blev det besluttet at lærernes arbejdstid skulle normaliseres, hvilket betyder at lærerne har krav på at afholde den 6. ferieuge i undervisningstiden. Dette sammenholdt med omsorgsdage, seniordage og kompetenceudvikling betyder, at der er det vi kalder strukturelt fravær på i gennemsnit ca. 5 % (på et skoleår). Det betyder at man kan forvente, at der samlet set er vikardækning i ca. 9-10 % af lektionerne i gennemsnit hen over et skoleår.

Det er derfor meget vigtigt, at have en gennembearbejdet og tydelig vikarpolitik og procedurer for at kvalitetssikre vikarindsatsen. Det betyder, at eleverne oftest modtager undervisning, som er udarbejdet af læreren og som ligger i forlængelse af de forløb klasserne er i gang med, så der er kontinuitet i undervisningen og som samtidig sikrer, at eleverne når de fastsatte mål for fagene.

Skolens principper for vikardækning er:

  • Skolen har oprettet eget vikarkorps, som oplæres af ledelsen
  • Der er udarbejdet præcise retningslinjer for vikarerne, som sikrer at der undervises i materiale lavet af læreren
  • Der er udarbejdet præcise retningslinjer for vikarerne, som beskriver hvad der skal ske hvis læreren er syg, og der ikke er udarbejdet undervisningsmateriale
  • For at kvalitets sikre vikartimerne evalueres disse hver dag på et evaluerings ark - og gennemgås af ledelsen
  • Som udgangspunkt vikardækkes alle lektioner – de små elever dækkes først
  • Elever i 7. – 9. klasse kan i yderste konsekvens få aflyst lektioner
  • Det afsøges altid om skolens egne lærere eller pædagoger kan dække undervisningen (det lykkedes ofte ved 6. ferieuge)

Ledelsen har en meget stor opmærksomhed på både sygefraværet, men også på det strukturelle fravær. Vi har f.eks. udarbejdet retningslinjer for antal ture ud af huset, som har den konsekvens, at der trækkes ekstra lærere væk fra undervisningen. Hver måned gennemgår jeg alle klassers lærerfravær, så vi som ledelse kan følge op, hvis vi kan se, at der er et særligt stort fravær.

Vi har brug for jeres opbakning, så vi i fællesskab kan få det bedst mulige ud af de lektioner der er vikardækket. Vi prioriterer en stor del af skolens økonomi til vikardækning, for vi mener, at det er vigtigt. For at få det maksimale ud af vikartimerne, opfordrer vi til at I tager en snak med jeres barn om, at en vikartime ikke er en fritime, men en time hvor vi forventer, at der sker læring.