innovationsuge

I uge 39 holdt skolen innovationsuge for 6. klasserne, hvor emnet var naturvidenskab. Der blev foretaget en del test for at vurdere om ændring i adfærd medførte ændring i koncentrationen, om kosten havde nogen betydning for eleverne velbefindende og meget mere

Det var en spændende uge blandt andet med besøg af en hjerneforsker, der fortale om hjernens opbygning og  hvordan den arbejder. 

Charlotte Kircheiner har stået for planlægningen af ugen for de to 6. klasser - eleverne har fået ideer, opstillet hypoteser og brugt udskolingseleverne som testgruppe og bearbejdet resultaterne.

Der har være artikler i både ugebladet og tidsskriftet Astra. Her kan du ligeledes se en video med både lærer og elever.