Kontakt


Titel

Navn/afd.

Tlf.

Skolens kontor

Omstilling til:

Skoleleder
Afdelingsledere
SFO
Teknisk service afd.
Biblioteket
Skolepsykolog
UU-vejleder
Sundhedsplejerske
Lærerværelset

48 49 62 00

Skoleleder

Ulla Wiese Christensen

uch@horsholm.dk

Viceskoleleder og afdelingsleder for Indskoling og SFO

Diana Lundholm

dlun@horsholm.dk

Afdelingsleder for Mellemtrin og udskoling

Peter Frederiksen

pfr@horsholm.dk

Administrativ afdelingsleder

Lotte Sørensen

loso@horsholm.dk

Sekretærer

Charlotte Hartmann

Tine Pedersen

chh@horsholm.dk


tip@horsholm.dk

SFO

Regnbuen

Klubben

48 49 62 70


Tekniskserviceleder

Thomas Kirk

48 49 62 80
24 94 73 89

Skolebibliotekarer

Allan Sørensen
It-vejledning

48 49 62 87
48 49 62 89

UU-vejleder

Kathrin Sennov

72 68 44 69

katrin@uu-sjaelsoe.dk

Skolepsykolog

Tine Wilken Mortensen

48 49 51 54

Skolelæge

Anne Munch Bøgh

48 49 51 10

Sundhedsplejeske

Kirsten Torrild

48 49 51 22
29 29 12 50


Tandlægeklinik på Vallerødskolen 
 

 
48 49 60 40