Bibliotek

Skolebiblioteket på Rungsted Skole indgår som en central del af skolens læringsmiljø og fungerer som skolens innovative, formidlende og pædagogiske læringscenter. 

Skolebiblioteket varetager opgaver som:

undervisning, vejledning og formidling 
iværksætter initiativer, der bidrager til skolens stadige udvikling
stiller fysiske og virtuelle læringsressourcer til rådighed for lærernes undervisning
fungerer som kulturformidlende og kulturskabende miljø

I teamet er vi følgende lærere: 
Kirsten Bindslev - skolebibliotekar 
Martin Hilsted - skolebibliotekar og it-vejleder 
Allan Sørensen - skolebibliotekar 
Sofie Malmros - skolebibliotekar
Elisabeth Ibh - it-vejlder 

Åbningstider:
Biblioteket er som hovedregel åbent hver dag fra 8.00 - 15.00. Ved sygdom eller lignende kan biblioteket være lukket.

Telefonnumre på biblioteket: 
Kirsten Bindslev 45166527 
Allan Sørensen 45166528