Skolepsykolog

Pædagogisk psykologisk rådgivning. 

I Hørsholm Kommune er psykologerne en del af Børn og Unge, hvor de samarbejder med andre faggrupper om at yde professionel rådgivning og hjælp til familier med børn og unge, når der er problemer med barnets udvikling og trivsel hjemme, i skolen eller i institutionen.

Psykologens opgave på skolen er at yde vejledning og rådgivning til forældre og lærere om faglige, sociale eller udviklingsmæssige vanskeligheder hos enkelte børn eller børnegrupper. Desuden kan psykologen undersøge enkelte børn og evt. henvise til yderligere udredning eller til andre undervisningstilbud.
Endelig kan psykologen i begrænset omfang have individuelle samtaler med forældre eller børn og unge.

Psykologen deltager i klassekonferencer og andre møder, hvor indsatsen over for børn, der får specialundervisning eller af anden grund er indstillet til PPR, drøftes.

Psykologen yder rådgivning og supervision til lærere og lærerteams om særlige problemstillinger i en klasse eller hos en elev. Det er en selvfølge, at forældrene inddrages, hvis en enkeltelevers vanskeligheder kræver en mere omfattende drøftelse/ indsats.

Forældrene, eller i visse tilfælde en ung selv, kan henvende sig uformelt og få en eller et par rådgivningssamtaler, uden at der oprettes journal. Ved længerevarende forløb, f.eks. ved psykologisk undersøgelse eller specialundervisningsforløb, oprettes en journal, som forældrene/ den unge har aktindsigt i.

Psykologen træffes:
Da en stor del af psykologens arbejde foregår i samarbejde med lærerne, er det ofte klasselæreren, der formidler den første kontakt til psykologen.

Forældre kan dog også selv henvende sig, bedst på den

direkte telefon: 48 49 51 54