Overgang til skole

For at sikrer en god overgang til SFO, gør vi følgende: 

  • bruger det fælles børneproducerede materiale og overgangsskemaer fra kommunens daginstitutioner
  • afholder besøgsdag for både kommende mini-sfo’er samt for kommende 0. klasse 
  • har fokus på det enkelte barn og forældrene ved indkøring i SFO. 
  • fra start have fokus på et konstruktivt skole/hjemsamarbejde baseret på anerkendelse og gensidig respekt