Tilmelding

Indmeldelse/Udmeldelse

Ansøgning om optagelse i SFO sker normalt i forbindelse med indmeldelse i skolen. Tilflyttere og andre kan melde deres børn i SFO ved at skrive til dos-post@horsholm.dk.

Udmeldelse af SFO skal ske med én måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden. Ved forældreorlov eller flytning fra kommunen skal udmeldelse på samme måde ske med én måneds varsel. Du udmelder dit barn af SFO ved at skrive til dos-post@horsholm.dk