Værdigrundlag

Skolens værdigrundlag ligger til grund for alt det faglige arbejde på skolen.

FAGLIGHED - ANERKENDELSE - GENSIDIG RESPEKT- ENGAGEMENT - NYSGERRIGHED

Rungsted Skole giver det enkelte barn de bedste muligheder for udvikling og læring inden for rammerne af Folkeskoleloven og Hørsholm kommunes Skolepolitiske Perspektiv.

Rungsted Skole arbejder ud fra den grundholdning, at tryghed, engagement og gensidig respekt imellem børn, forældre og medarbejdere er nødvendige forudsætninger for en optimal læring og udvikling.

Rungsted Skole prioriterer det enkelte barns faglige udbytte højt i alle undervisnings situationer og skaber helhed og sammenhæng i barnets hverdag samt sikrer de bedste rammer for, at barnet udvikler sig fagligt, personligt og kreativt.

Rungsted Skole tilpasser hverdagen således, at børnene lærer at samarbejde og at udvise respekt og tolerance på tværs af kulturelle og sociale fællesskaber. Undervisningen tilrettelægges således, at det enkelte barn kan udnytte sine styrkesider optimalt, samtidig med at barnets følelse af selvværd og medansvar for egen læring og udvikling styrkes.

Rungsted Skole sikrer et godt arbejdsmiljø for børn og voksne præget af medindflydelse og en åben og positiv kommunikation, ligesom skolen lægger vægt på et åbent, tillidsfuldt og gensidigt forpligtende skole- hjemsamarbejde.