Internationalt samarbejde

Rungsted Skole har underskrevet en samarbejdsaftale med Renmin Highschool, den førende skole i Beijing inden for følgende områder: 

Det kulturelle møde mellem danske og kinesiske lærere og elever, som gennem besøg hos hinanden skaber venskaber og lærer af hinanden. IT i undervisningen, hvor de to skoler kan inspirere hinanden i udviklingen af de undervisnings muligheder, som teknologien giver. Helt konkret bruger begge skoler softwareprogrammet NetOp School, som produceres af det danske firma Danware, og det er dette fælles program som har skabt kontakten mellem de to skoler.

”I den  verden, vi lever i, er Danmark jo en global landsby, og det er vigtigt, at vi også som skole orienterer os mod den store verden. Mange af vores elever vil jo få hele verden som deres arbejdsplads i deres voksenliv, og her ser vi jo allerede Kina som en betydningsfuld spiller på verdens scenen”.

”Rungsted Skole ønsker desuden at give lærerne en mulighed for helt anderledes oplevelser, som kan sætte det daglige arbejde i en dansk skole i relief og bidrage til udvikling og refleksion hos den enkelte,” tilføjer afdelingsleder Hanne Larsen.

Skolen har siden 2008 haft udveksling af elever mellem de 2 skoler. 

Præsentation af den kinesiske skole