Holddeling og puljetimer

FORMÅL:

At understøtte læreprocesser i undervisningen så eleverne opnår maksimal læring og trivsel

PRINCIP:

  • Puljetimer skal fordeles så det understøtter skolens fokusområder
  • Puljetimer skal anvendes i forhold til særlige fysiske rammebetingelser (store hold, sikkerhedshensyn i faglokaler etc.)
  • Puljetimer kan fordeles med henblik på at fremme elevernes trivsel (lejrskoler, studieture, teaterforestillinger etc.)
  • Puljetimer kan bruges til at lave holddeling inden for klassen eller på tværs af klasser. Kriterier der lægges til grund for holddelingen skal understøtte den konkrete læringskontekst og kan tage udgangspunkt i:
  • Deling efter køn, fagligt niveau, motivation, læringsstil, eksperthold, ekstrovert/introvert etc.

 Revideret d. 20. MARTS 2017

Principperne for Rungsted Skole hviler på skolens værdigrundlag. Vi har som mål i alle forhold, at leve op til skolens 5 værdier:

FAGLIGHED - ANERKENDELSE - GENSIDIG RESPEKT - ENGAGEMENT - NYSGERRIGHED