Kommunikation

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitikken for Rungsted Skole fastsætter en formaliseret ramme, der sikrer fundamentet for et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem skolens medarbejdere og eksternt mellem skole og hjem. Kommunikationen er dialogbaseret og i en anerkendende tone.

Alle skolens interessenter skal opnå et godt kendskab til Rungsted Skoles kommunikationspolitik, og alle har et ansvar for at efterleve den gode kommunikation med afsæt i Rungsted Skoles kommunikationspolitik.


Vores kommunikationsplatform er Skoleintra (forældre-, personale- og elevintra). Alle skolens medarbejdere holder sig dagligt orienteret på Intranettet, og henvendelser besvares hurtigt, dog senest efter 2 arbejdsdage.
Forældrene checker Intranettet minimum to gange om ugen.

10 gode råd 

  • Skriv kort og præcist
  • Tag udgangspunkt i modtagerens informationsbehov
  • Vær åben og lyttende 
  • Vær saglig og konkret og undgå tolkninger
  • Vis tillid og respekt for forskellige roller
  • Vær lydhør – prøv at sætte dig ind i modtagerens situation
  • En dialog bør være mundtlig - undgå længere skriftlige debatter 
  • Undlad så vidt muligt kritik på skrift – kritik virker stærkere i skrevet form
  • Brug ikke Intra som et ”chat-rum”, men til en formidling af korte budskaber
  • Husk ”sovetesten” – lad en følelsesladet besked vente natten over, inden du sender den.