Sundhedspolitik

Principper for kost, mad og måltider på Rungsted Skole

Børnenes grundlæggende daglige kost er et forældreansvar, og skolens tilbud skal ses som et supplement hertil.

Det betyder, at skolen forventer, at børnene har spist morgenmad, inden de møder i skolen, og at børnene i indskolingen har madpakker med.

Forældrene kan vælge, om de vil give børnene en madpakke med eller benytte sig at den frokostordning, som skolen har en aftale med.

SFO cafeen tilbyder et mindre måltid om eftermiddagen, hvortil der kan købes et klippekort.

Mål

1. Skolen har en klar holdning til kostens betydning for et barns indlæring og trivsel. Holdningen skal kommunikeres til og diskuteres blandt elever, lærere, pædagoger, forældre og samarbejdspartnere.

2. Skolens fysiske og sociale rammer skal invitere til, at eleverne får spist deres mad, og at de oplever måltidet som et naturlig, værdifuldt samlingspunkt.

3. Skolen sikrer et højt kvalitetsniveau af den mad og drikke der sælges, samt at eksterne samarbejdspartnere har en klar holdning til sund og ernæringsrigtig kost.

4. Til hverdag spiser eleverne ikke slik eller kage på skolen, og sodavand er ikke tilladt.

I forbindelse med fødselsdage eller andre mærkedage kan det enkelte team af voksne i skolen eller SFO dispensere fra dette.

5. Skolen har en synlig kostpolitik, der ligger i direkte forlængelse af Hørsholm Kommunes kostpolitik, samt retningslinjer for sund kost udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Hvad udbydes på skolen:

 • frisk frugt og grønt i SFO
 • hovedsageligt groft brød i SFO
 • løbende kontakt med leverandør af råvarer og ”færdigretter”, så kvaliteten sikres
 • mælkeordning
 • frugtordning i stedet for kageordning eller reducering af kageordning
 • opstilling af koldtvandsautomat i SFO-café

  Skolens personale:

 • at emnet kost tages op til debat for at få en fælles holdning, evt. i PU eller Pæd. Råd
 • i hjemkundskab og SFO-kokkeskole skal den sunde mad prioriteres højt
 • personalet på de forskellige årgange skal diskutere, hvordan man får spisestunder til at forløbe så roligt og hyggeligt som muligt
 • personalet går forrest og viser et godt eksempel

 Forældre:

 • Punkt på forældremøder (fx drøfte ideer og alternativer til kageordning eller fejring af fødselsdage
 • skole/SFO tager om nødvendigt emnet op til forældresamtaler

 Fysiske rammer:

 • I indskolingen og på mellemtrinnet spiser eleverne deres frokost i klassen sammen med en lærer. 
 • Der er køleskabe til alle klasser i indskolingen

 Fastholdelse og udvikling af ”Principper for kost, mad og måltider på Rungsted Skole”:

 • kostpolitikken skal være tilgængelig på skolens hjemmeside samt på SkoleIntra
 • kostpolitikken skal jævnligt tages op på afdelingsmøder eller andre relevante fora
 • kostpolitikken skal evalueres én gang årligt
 • skolen har en tovholder på kostpolitikken