Læsning

Principper for læsning

Rungsted Skole prioriterer læsning højt, og skolens læseundervisning skal baseres på systematiske indsatser, der bygger på viden om virkningsfulde metoder og strategier.

Den enkelte elev undervises og støttes i sin læseudvikling, således at eleven udvikler sin læsning optimalt uanset læseforudsætninger.

Skolens ansvar

• Udvikling af elevernes læsekompetencer er en opgave for alle lærere og alle fag
• Skolens dansklærere skal være linjefagsuddannede, og dansklærerne i indskolingen skal have særlige kompetencer i forhold til læseindlæring
• Læselyst og gode læseoplevelser skal være drivkraften i den positive læseudvikling
• Skolen skal have veluddannede læsevejledere, som vejleder kollegaer i forhold til den nyeste viden omkring læsning og følger op på klassernes læseresultater
• Læsevejlederne skal deltage på udvalgte forældremøder og rådgiver forældre i forhold til læsning
• Skolen prioriterer ressourcer til læsning i de yngste klasser, således at alle børn får en god start på deres læseudvikling
• Ved overgangen mellem institution og skole skal der være særlig opmærksomhed på barnets sproglige udvikling så en eventuel ekstra indsats kan startes så tidligt som muligt
• IT bruges til at optimere læseprocessen
• Elever med læseudfordringer skal støttes så tidligt som muligt, og der udarbejdes individuelle handleplaner for elever med risiko for dysleksi og andre læseforstyrrelser

Forældrenes ansvar

• Forældrene skal inddrages i børnenes læseudvikling

Evaluering

Der gennemføres årlige læsetest i alle klasser og på udvalgte klassetrin gennemfører alle elever en national test i dansk.

Med baggrund i ovenstående mål og principper, samt den gældende lovgivning udarbejder skolen en handleplan for læsning, som revideres en gang om året.

Undervisningsministeriets Læseplan for dansk kan findes her Læseplan