Lejrskoler

PRINCIP FOR TURE MED OG UDEN OVERNATNING

Formål

At give eleven mulighed for at udvikle personlige og sociale kompetencer, for derigennem at bidrage til elevens dannelse

  • At styrke fællesskabet 
  • At skabe variation i hverdagen, og give mulighed for at omsætter viden til praksis 
  • At flytte undervisningen fra skolen, og derved skabe et anderledes læringsrum
  • At give eleven faglige udfordringer i kulturelle, sproglige og samfundsmæssige forhold. 

I forbindelse med en lejrskole/skolerejse opkræves af forældrene 100 kr./dag til kost.

Princip: Ekskursioner giver mulighed for faglig fordybelse. Skolen afsætter et årligt beløb pr. klasse, som skal bruges i det pågældende skoleår. Alle klasser skal minimum på en årlig tur, og destinationen aftales i lærerteamet.Lejrskoler er en læringsaktivitet, hvor der er særlig fokus på klassens fællesskab. Der afholdes tre lejrskoler i skoleforløbet, og destinationen besluttes af de lærere der deltage. Der opfordres til at tage af sted med hele årgangen. På 6. og 9. årgang skal eleverne have medindflydelse: 3. klasse 2 overnatninger (300 kr./elev) 6. klasse 3 overnatninger (800 kr./elev) 9. klasse 2 overnatninger (500 kr./elev) Skolen afholder denne udgift. Ledelsen skal sikre den nødvendige økonomi samt den praktiske tilrettelæggelse.

Hytteture foregår i weekender eller på andre skolefri dage, og arrangeres af forældrene, hvis primære formål er, at understøtte klassens sociale liv.

Udvekslingsrejse til Beijing og Barcelona er en skolerejse med det formål at give eleverne en global og kulturel forståelse, ved at arbejde med den internationale dimension. Udvekslingsopholdet er en del af skolens globale program, og elever vil i 6. klasse blive opfordret til at skrive en ansøgning om, at kunne deltage i programmet. I 8. eller 9. klasse vil 12 elever hvert andet år få mulighed for at deltage i et udvekslingsophold til Beijing, og hvert andet år til Barcelona. En forudsætning for at komme på et udvekslingsophold er, at man fra 7. klasse deltager på et særligt valghold, der er knyttet til udvekslingsrejsen, samt at man er parat til at være værtsfamilie for en kinesisk/spansk elev. Elevernes familie betaler rejsen, og alle udgifter i Beijing/Barcelona finansieres af hhv. RDZF og den spanske venskabsskole. Principperne for Rungsted Skole hviler på skolens værdigrundlag. 

Vi har som mål i alle forhold, at leve op til skolens 5 værdier: FAGLIGHED - ANERKENDELSE - GENSIDIG RESPEKT - ENGAGEMENT - NYSGERRIGHED 

Revideret d. 1. oktober 2016