Regler for adfærd

Adfærdsregler for elever på Rungsted Skole

På Rungsted skole har elever, forældre og skole et medansvar for at alle trives og har det godt. Alle parter skal kende og vise respekt for skolens og klassens regler.

Vi skal vise hensyn overfor hinanden:

 1. Vi skal opføre os ordentligt overfor hinanden og lade andres ting være i fred.
 2. Mobning og racistisk sprogbrug og adfærd accepteres ikke.
 3. Vulgær påklædning og opførsel accepteres ikke.
 4. Vi skal holde skolen ren og pæn, rydde op efter os og passe godt på skolens ting.
 5. Du må ikke ryge eller drikke øl, vin eller spiritus på skolen.
 6. Det er forbudt at spise slik, chips, kage og drikke sodavand på skolen. Ved særlige lejligheder kan klassens lærere dispensere fra denne regel
 7. Du må ikke anvende mobiltelefon i timerne

Der må ikke ske ulykker. Derfor forventes det:

 • At du går roligt på gange og trapper.
 • At du ikke medbringer farligt legetøj.
 • At cykler anbringes i cykelstativerne.
 • At sneboldkastning og vandkamp er forbudt. Lærere og ledelse kan dispensere fra denne regel.
 • At boldspil ikke er tilladt indendørs.
 • At du yder erstatning, hvis du med vilje forvolder skade på skolens eller andres ejendom.

Frikvartererne:

 • I frikvartererne må du opholde dig i klassen og i skolegårdene.
 • Læderbolde må kun bruges på boldbanen, som er åben fra påske til efterårsferien.
 • Du må spille med bløde bolde i skolegårdene.
 • Tennis- og basketbolde må kun bruges på tennis- og basketbanerne.
 • Du skal gå direkte til timerne, når det ringer ind.
 • Eleverne i indskolingen skal være ude i frikvartererne med mindre andet er aftalt med klassens lærere
 • Skolens område må ikke forlades i skoletiden uden tilladelse fra kontoret.
 • Hvis du går i udskolingen, må du med dine forældres skriftlige tilladelse forlade skolen i spisefrikvarteret og i mellemtimer, hvis det sker stille og fredeligt.

Du og dine forældre skal sørge for at:

 • Du møder så tidligt, at du er ved klassen, når det ringer.
 • Du husker bøger og andet, som du skal bruge i timerne.
 • Du møder velforberedt og veludhvilet til timerne.
 • Du repræsenterer vores skole på en ordentlig måde, når du er på tur med klassen.