Trafik

Trafikpolitik for Rungsted Skole

Mål:

 • At samarbejde med forældrene om at gøre børnene i stand til at færdes sikkert i trafikken
 • At gøre børnenes vej til og fra skole så sikker som muligt
 • At elever fra 4. klasse selv transporterer sig til og fra skole
 • At alle voksne viser hensyn og hjælper med en god trafiksikkerhed omkring skolen
 • At alle børn og voksne følger skolens retningslinjer af hensyn til trafiksikkerheden

Til og fra skole:

Alle elever fra 4. klasse og opefter cykler til og fra skole, med mindre de bor mere end 5 km. fra skolen.
I indskolingen opfordres forældre til at gå eller cykle til skole med deres børn.

Når man cykler til skole gør man således:

Hvis man kommer ad Alleen kører man bag om skolen til den store cykelparkeringsplads og sætter sin cykel i et stativ.
8. klasserne må bruge stativerne ved Auditoriet, 9. klasserne stativerne ved Klub Stjerneskud.
Hvis man kommer ad Østre Stationsvej kører man ad den dobbeltrettede cykelsti på skolens side af vejen og direkte ind til cykelparkeringsområdet.
Hvis man gerne vil parkere sin cykel ved indskolingen, skal man stå af cyklen ved den hvide låge ind til skolen og trække sin cykel på fortovet langs Slusen til indgangen ved Regnbuen.

Hvis børnenes køres i bil til skole skal afsætningen foregå således:

Hvis man gerne vil følge sit barn til klassen, skal bilen parkeres på en af de afmærkede P-pladser. Vi opfordrer til at forældrene i løbet af børnehaveklassen lærer barnet selv at gå ind til klassen. Vær også opmærksomme på at undervisningen begynder kl. 8, og vis hensyn til lærerne så de kan starte den første time roligt og til tiden.

Fra 1. klasse sætter forældrene barnet af i Slusen, og barnet går selv til sin klasse. I Slusen kører man helt frem, sætter barnet af og kører straks videre, så der bliver plads til de næste biler.
Børnene lærer og udvikler sig ved selv at få ansvaret for at gå til klassen, sørge for overtøj og madpakke. Dette har også en positiv betydning for børnenes selvværd.
I tidsrummet 7.45 til 8.00 er det ikke tilladt at køre ind på eller ud fra skolens område gennem den hvide låge af hensyn til børnenes sikkerhed.

Skolepatruljer:

Udvalgte elever fra 7. klasse uddannes til og fungerer som skolepatruljer i morgentrafikken.
Skolepatruljerne hjælper deres kammerater over vejen, men de har ikke ansvaret for elevernes sikkerhed i trafikken. Forældrene opfordres til at bakke op om skolepatruljerne og følge deres anvisninger.

Undervisning:

Der undervises i trafik på alle klassetrin, hvor materialer fra Rådet for sikker trafik anvendes i både teoretisk og i praktisk form.
Vi afholder for eksempel ”gå prøven” allerede i første klasse.
I 6. klasse er der cyklistprøven, som består af såvel en teoretisk del som en praktisk del, hvor eleverne får mulighed for at få vurderet deres adfærd i trafikken.
I udskolingen er det besøg af trafikinformatører, som er trafikofre med synlige handicap, der kommer og holder foredrag.
Vi opfordrer i øvrigt forældrene til også at tage aktivt del i elevernes trafikuddannelse, ved at vise og tale om, hvordan forskellige situationer i trafikken takles.

Cykelkampagner og events:

Hele skolen deltager hvert år i uge 37 og 38 i kampagnen ABC (Alle Børn Cykler), hvor eleverne går eller cykler til skole.
Udskolingen har i uge 41 en uge, hvor de træner til motionsdagen. Her indgår blandt andet cykelaktiviteter.
For 3. klasserne stilles en forhindringsbane op i gården, og børnene kan her afprøve deres færdigheder og kendskab til cyklen.

Cykelture i skoletiden:

I forbindelse med undervisningen indgår af og til cykelture. På disse ture i skoletiden skal eleverne bære cykelhjelm, og hvis de ikke har deres egen med kan de låne en hjelm på skolen.
I øvrigt opfordrer skolen til at alle forældre sørger for, at deres børn bærer cykelhjelm, når de cykler til og fra skole.

Samarbejdet med Hørsholm Kommune om trafiksikkerheden:

Bestyrelsen opfordrer kommunen til at løse problemet med en sikker og hensigtsmæssig cykeladgangsvej til Indskolingsbygningen.

Bestyrelsen opfordrer kommunen til at opsætte dymanisk fartreguleringstavle ved fodgængerovergangen Rungstedvej/Hulsøvang samt et lyssignal midt på overgangen.

Bestyrelsen opfordrer kommunen til at markere en cykelbane langs fodgængerovergangen på Rungstedvej, hvor kystbanestien rammer Rungstedvej.

Bestyrelsen opfordrer politiet til at genoptage deres deltagelse i årets cyklistprøve for 6. klasserne.

Kommunikation

Principperne lægges på skolens hjemmeside og deles ud til alle nye forældre, når børnene begynder på skolen.

Hvert år laves en kampagne med 13 rigtige for trafikken ved Rungsted Skole.

I foråret laver 3. klasserne en lille folder med aktuelle billeder og selvvalgt opsætning som et IT/Medieforløb.
Efter sommerferien deler eleverne (nu 4. klasse) folderen ud til alle skolens elever og organiserer en lille konkurrence (”hvor mange rigtige kan du få..”). Alle der afleverer svar deltager i konkurrencen.

13 rigtige for trafikken ved Rungsted Skole

 1. Børnene cykler eller går til og fra skole fra 4. klasse som hovedregel
 2. Mindre børn, som cykler til skole, bliver normalt fulgt af en voksen
 3. Forældrene har sørget for, at børnenes cykler, incl. reflekser og lys, er i orden
 4. Alle børn bruger cykelhjelm til og fra skole
 5. På alle cykelture med skolen skal børnene bruge cykelhjelm
 6. Alle cyklister benytter den dobbelte cykelsti på skolens side af Østre Stationsvej
 7. Cyklerne parkeres i stativerne ved skolens hovedindgang eller ved Regnbuen. Der må ikke sættes cykler foran flugtveje.
 8. Børn og voksne, som parkerer cyklerne ved Regnbuen, står af ved skolens port og trækker cyklen på fortovet langs Slusen til Indskolingsbygningen (Regnbuen)
 9. Alle børn og voksne er opmærksomme på skolepatruljen og hjælper dem i deres arbejde
 10. Alle forældre og medarbejdere, som kommer i bil til skolen, kører forsigtigt (langsomt!) og tager hensyn til de bløde trafikanter
 11. Hvis forældre kører barnet i skole, afleverer man barnet i Slusen: Kør helt frem, sæt barnet af og kør straks videre
 12. Mellem 7.45 og 8.00 er det kun skolens medarbejdere, der kører ind på skolens område
 13. Hvis forældre en gang imellem gerne vil følge barnet ind til klassen, parkeres bilen i en af P-båsene foran skolen eller på P-pladsen ved Stationen