Undervisningspligten ved udøvelse af eliteidræt eller deltagelse i musikskole

Princip for opfyldelse af undervisningspligten ved udøvelse af eliteidræt eller deltagelse i musikskole

Elever kan ifølge Folkeskoleloven opfylde en del af undervisningspligten gennem deltagelse i eliteidræt eller musikskoleundervisning.

Dette princip omfatter fritagelse over en periode – ikke fritagelse i forbindelse med enkeltstående idræts eller musikskolearrangementer, som falder i skoletiden.

Tilladelse til at en elev opfylder en del af sin undervisningspligt i musikskole eller i idrætsforeningen, gives af skolens leder på baggrund af en anmodning fra elevens forældre.

Tilladelsen kan gives fra 7. klassetrin og opefter.

Det er skolens leder, der tager en vurdering af om det er fagligt forsvarligt, om det er muligt i forhold til planlægningen af skoledagen og i hvilke dele en fritagelse fra undervisning vil kunne finde sted. Vurderingen tages efter konsultation med lærerteamet omkring elevens klasse. Hensynet til at eleven rent fagligt kan leve op til læringsmålene, vil altid veje tungere end hensynet til deltagelse i andre aktiviteter.

Fritagelsen kan kun gives i begrænset omfang, typisk en enkelt time om ugen til musikskoleundervisning og max. 2 – 4 timer om ugen til eliteidræt. Tilladelsen kan gives for ½ skoleår af gangen, hvorefter der foretages en fornyet vurdering.

 Ved en fritagelse fra undervisning er det elevens og forældrenes ansvar at holde sig orienteret om undervisningens indhold og eventuelle opgaver.

En anmodning fra forældre om fritagelse af en elev fra undervisningen i forbindelse med dette princip, skal være vedlagt en indstilling fra idrætsklub eller musikskole, indeholdende en motivering af, at der er tale om eliteniveau, tidsforbrug samt konkurrenceniveau. 

Elever kan ifølge Folkeskoleloven opfylde en del af undervisningspligten gennem deltagelse i eliteidræt eller musikskoleundervisning.

Dette princip omfatter fritagelse over en periode – ikke fritagelse i forbindelse med enkeltstående idræts eller musikskolearrangementer, som falder i skoletiden.

Tilladelse til at en elev opfylder en del af sin undervisningspligt i musikskole eller i idrætsforeningen, gives af skolens leder på baggrund af en anmodning fra elevens forældre.

Tilladelsen kan gives fra 7. klassetrin og opefter.

Det er skolens leder, der tager en vurdering af om det er fagligt forsvarligt, om det er muligt i forhold til planlægningen af skoledagen og i hvilke dele en fritagelse fra undervisning vil kunne finde sted. Vurderingen tages efter konsultation med lærerteamet omkring elevens klasse. Hensynet til at eleven rent fagligt kan leve op til læringsmålene, vil altid veje tungere end hensynet til deltagelse i andre aktiviteter.

Fritagelsen kan kun gives i begrænset omfang, typisk en enkelt time om ugen til musikskoleundervisning og max. 2 – 4 timer om ugen til eliteidræt. Tilladelsen kan gives for ½ skoleår af gangen, hvorefter der foretages en fornyet vurdering.

 Ved en fritagelse fra undervisning er det elevens og forældrenes ansvar at holde sig orienteret om undervisningens indhold og eventuelle opgaver.

En anmodning fra forældre om fritagelse af en elev fra undervisningen i forbindelse med dette princip, skal være vedlagt en indstilling fra idrætsklub eller musikskole, indeholdende en motivering af, at der er tale om eliteniveau, tidsforbrug samt konkurrenceniveau.