UU-Vejledning

UU-vejledning på Rungsted Skole 

Vejledning om uddannelse og erhverv varetages af UU-Sjælsø og foregår i samarbejde mellem skolens
ledelse, klasselærere og UU-vejlederen. 

UU-vejleder Lone Olesen kan træffes på alle hverdage på mobil 7268 4466 eller via mail lone@uu-sjaelsoe.dk

Vejledning i 7. - 9. klasse

UU-vejlederens vejledning af eleverne kan foregå enten som kollektiv vejledning, via gruppesamtaler eller som individule vejledning for elever, der har svært ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv.

Vejledningen tager udgangspunkt i elevernes elev- og uddannelsesplaner.

UU-vejlederen bistår og deltager i planlægningen af:
  • Undervisning i Uddannelse og Job 
  • Uddannelsesplaner 
  • IT - baserede vejledningsmaterialer som fx www.ug.dk, www.genvej.nu og UU-Sjælsøs egen hjemmeside 
  • Erhvervspraktik 
  • Introkurser
  • Brobygning 
  • Virksomhedsbesøg 
  • Gæstelærerbesøg 
  • Forældrearrangementer, fx Uddannelsesaften 
  • Diverse vejledningsaktiviteter 
Nærmere herom vil blive oplyst via ForældreIntra. 

Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU-Sjælsø – er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25. år. 

Yderligere informationer findes på www.uu-sjaelsoe.dk.