UU-Vejledning

UU-vejledning på Rungsted Skole

Vejledning om uddannelse og erhverv varetages af UU-Sjælsø og foregår i samarbejde mellem skolens
ledelse, lærere og UU-vejlederen. Vejledningen ydes lokalt på skolen. 
 
UU-vejleder Lone Olesen har kontor på Rungsted Skole.  

Lone kan træffes alle hverdage på mobil 72 68 44 66 eller via mail:

lone@uu-sjaelsoe.dk

Uddannelse og Job i 1. - 9. klasse

UU-vejlederen varetager undervisningen i det timeløse fag; Uddannelse og Job.  

Vejledning i 7. - 9. klasse    
UU-vejlederens vejledning af eleverne foregår som
 •   Kollektiv vejledning for alle
 •   Gruppevejledning 
 •   Individuel vejledning

UU-vejlederen indgår i arbejdet med:
 • Obligatoriske introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse (5 dage)
 •   Uddannelse og Job
 •   Erhvervspraktik i 9. klasse
 •   Brobygning til ungdomsuddannelser i 9. klasse 
 •   UU-Sjælsøs uddannelsesaften, Uddannelsesmesse, forældrearrangementer 
 •   Uddannelsesplan og studievalgsportfolio
 •   Initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat
 •   Overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet
 •   Gæstelærerbesøg, virksomhedsbesøg 
 •   Information om vejledningsportaler som fx evejledning.dk, www.ug.dk og uu-sjælsø.dk

På baggrund af skolens oplysninger om elevens karakterer samt personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger vurderer UU-vejlederen elevens uddannelsesparathed i 8. og 9. klasse. 
Skolen informerer skriftligt om den første parathedsvurderings resultat. 

Nærmere herom vil blive oplyst via ForældreIntra.