Regnbuen 0. - 2. kl.

Fælles for SFO og Klub

 • Velkommen tilbage fest i september 
 • Dagsture med vores bus

 

SFO

 • Sportsturneringer med kommunens øvrige SFO’er
 • Store-lege dag i maj, fællesarrangement med kommunens øvrige SFO’er
 • Ugentlig deltagelse i privatbetalt svømning og dans

 

Klub

 • Nytårsgalla for 5. til 7. klasserne
 • Overnatning i Klubben for 3. klasserne
 • Bakketur for 5. til 8. klasserne i maj/juni
 • Halloweenfest for 4. og 5. klasserne
 • Julegaveproduktion og indkøb i december
 • Julemiddag ugen inden juleferien for 5. til 8. klasserne
 • Discofest for 6. klasserne

 

Kolonier og ture

 • Skitur til Vallåsen fra 6. – 8. klasse 
 • Lalandiatur fra 6.klasse
 • Vilde vulkaner i sommerferien fra 4. klasse. 
 • Kanotur på Suså fra 5. klasse

Vi udvikler børn og unges personlige - og sociale kompetencer ved, at

 • skabe plads til hvert enkelt barn og unges forskelligheder i SFO og klub 
 • være rollemodeller som børn og unge kan ”spiller bold opad” 
 • være bevidste om, at gruppedynamikken giver basis for udvikling af sociale kompetencer 
 • være i tæt dialog med børn og unge, hvor vi kan få mulighed for at facilitere og hjælpe med at udvikle og styrke børnenes evne til at reflektere og dermed handle på bedste vis 
 • være tydelige i vores pædagogiske tilgang
 • være tydelige i rammesætningen af omgang, aktivitet og det sociale fællesskab
 • opfordre børn og unge til at lære færdigheder videre til andre børn

Børn og unge gennemgår til tider en vanskelig personlig identitetsudvikling. De har ofte et stort behov for at vende værdibaserede spørgsmål og emner med hinanden og voksne, de har tillid til. Både gennem spontant opståede og voksenstyrede situationer, kan der skabes mulighed for at børn og unge udvikler indsigt i og erfaring med at reflektere over egne problemstillinger.

Læringen sker både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at vi skaber og understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fordybelse, forandring og erfaring. Samarbejdet mellem pædagoger og lærere er helt centralt for arbejdet med børnene. Helhedsperspektivet på det enkelte barn samt den enkelte klasse sikres ved, at pædagoger og lærere er ligeværdige samarbejdspartner omkring en klasse. Pædagogerne deltager i undervisningen og et centralt arbejdsredskab for samarbejdet mellem lærere og pædagoger er klasseloggen samt teammøder. Det pædagogiske personale medvirker til at fremme børnenes alsidige personlige udvikling, trivsel og selvværd ved at: 

 • fremme positive relationer med fokus på samvær børnene imellem, også på tværs af køn og alder 
 • sikre forskellige fællesskaber, der også skal understøtte børnenes muligheder for at skabe venskaber 
 • arbejde med børnenes sociale kompetencer, herunder konflikthåndtering
 • sikre en passende balance mellem frivillig leg og strukturerede aktiviteter 
 • at aktiviteter præsenterer børnene for nye muligheder og udfordringer 
 • at igangsætte lege og bruge legen som pædagogisk metode til udvikling af det enkelte barn 
 • at lade børnene komme med ideer og selv være med til at strukturere deres dagligdag i SFO og klub

Når pædagoger og lærere arbejder sammen i hverdagen om børnenes læring og trivsel samt indgår i et fælles skole/hjemsamarbejde, betyder det at:

 • barnet ses i et helhedsperspektiv
 • barnet oplever overgangen fra skole til fritid tryg og forudsigelig
 • pædagogerne indgår som en naturlig del i undervisningen 
 • pædagoger og lærere yder fælles indsats om børn med særlige behov 
 • pædagogen deltager i relevante skole/hjemsamtaler 

Vi forventer, at børnene ikke ringer til forældrene, hvis der opstår konflikter eller kriser. Børnene skal kontakte de voksne, hvis de har en konflikt eller er kede af det. Mor og far kan ikke afhjælpe konflikter på afstand. Konflikter skal helst løses blandt de implicerede børn med hjælp fra en medarbejder.

Børnenes brug af mobiler og andre teknologisk kommunikationsmidler giver anledning til, at vi kan have en dialog med dem omkring etik, moral og respekt for hinandens private mobil. Vi tager gerne en snak om sms-sproget, hvordan sms-tekster nemt kan misforstås, og hvordan indholdet kan påvirke modtageren. Nogle gang er det bedre at ringe til hinanden. Hvis man ønsker at filme eller tage billeder af hinanden, gøres det kun såfremt personen har givet tilladelse til det, og optagelserne slettes med det samme, hvis personen anmoder om det.

Ved mobilchikane griber vi ind øjeblikkeligt. Konsekvensen kan være, alt efter grovheden, at vi kontakter forældrene, og at mobilen i klubtiden ikke er tilladt.

Børnene har mulighed for at ringe fra SFO’ens telefon. Har barnet en mobiltelefon, må denne bruges til korte opkald, når barnet står sammen med en voksen.

På udflugter og ture i klubben er mobiltelefonen et kommunikationsredskab, som børnene har meget glæde af. Børn og unge føler sig trygge når de nemt kan komme i kontakt med de voksne. Derfor får børnene udleveret klubbens eget mobilnummer eller de medarbejdernes mobilnumre, som deltager på turen.

Rungsted skole, Østre Stationsvej 1a
2960 Rungsted Kyst
Skolens kontor: 48 49 62 00
Skoleleder Ulla Wiese Christensen 48 49 62 60

SFO: 21 24 52 94
Klub Titanic: 20 36 11 32
Mobilepay: 79 16 52
Viceskoleleder for 0. - 4. klasse, samt SFO: Lise-Lotte Wibe: 48 49 62 63

Åbningstider SFO Regnbuen

Kl. 07.00 – 08.00 Morgenåbning
Fra skoleundervisningens ophør til kl. 17.00

Fast lukketid:

Uge 29, 30 og 31 i sommerferien, mellem jul og nytår, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag og grundlovsdag. Der er pasningstilbud i uge 31 på en af kommunens skoler.

 

Åbningstider Titanic

Fra skoleundervisningens ophør til kl. 17.00
Der afholdes 5 årlige klubaftener.

Fast lukket:

Titanic er lukket i alle skoleferier og –fridage.
Når klubben er lukket samles alle børn i SFO Regnbuen.

Titanic 3. - 6. kl.

Fælles for SFO og Klub

 • Velkommen tilbage fest i september 
 • Dagsture med vores bus

 

SFO

 • Sportsturneringer med kommunens øvrige SFO’er
 • Store-lege dag i maj, fællesarrangement med kommunens øvrige SFO’er
 • Ugentlig deltagelse i privatbetalt svømning og dans

 

Klub

 • Nytårsgalla for 5. til 7. klasserne
 • Overnatning i Klubben for 3. klasserne
 • Bakketur for 5. til 8. klasserne i maj/juni
 • Halloweenfest for 4. og 5. klasserne
 • Julegaveproduktion og indkøb i december
 • Julemiddag ugen inden juleferien for 5. til 8. klasserne
 • Discofest for 6. klasserne

 

Kolonier og ture

 • Skitur til Vallåsen fra 6. – 8. klasse 
 • Lalandiatur fra 6.klasse
 • Vilde vulkaner i sommerferien fra 4. klasse. 
 • Kanotur på Suså fra 5. klasse

Vi udvikler børn og unges personlige - og sociale kompetencer ved, at

 • skabe plads til hvert enkelt barn og unges forskelligheder i SFO og klub 
 • være rollemodeller som børn og unge kan ”spiller bold opad” 
 • være bevidste om, at gruppedynamikken giver basis for udvikling af sociale kompetencer 
 • være i tæt dialog med børn og unge, hvor vi kan få mulighed for at facilitere og hjælpe med at udvikle og styrke børnenes evne til at reflektere og dermed handle på bedste vis 
 • være tydelige i vores pædagogiske tilgang
 • være tydelige i rammesætningen af omgang, aktivitet og det sociale fællesskab
 • opfordre børn og unge til at lære færdigheder videre til andre børn

Børn og unge gennemgår til tider en vanskelig personlig identitetsudvikling. De har ofte et stort behov for at vende værdibaserede spørgsmål og emner med hinanden og voksne, de har tillid til. Både gennem spontant opståede og voksenstyrede situationer, kan der skabes mulighed for at børn og unge udvikler indsigt i og erfaring med at reflektere over egne problemstillinger.

Læringen sker både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at vi skaber og understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fordybelse, forandring og erfaring. Samarbejdet mellem pædagoger og lærere er helt centralt for arbejdet med børnene. Helhedsperspektivet på det enkelte barn samt den enkelte klasse sikres ved, at pædagoger og lærere er ligeværdige samarbejdspartner omkring en klasse. Pædagogerne deltager i undervisningen og et centralt arbejdsredskab for samarbejdet mellem lærere og pædagoger er klasseloggen samt teammøder. Det pædagogiske personale medvirker til at fremme børnenes alsidige personlige udvikling, trivsel og selvværd ved at: 

 • fremme positive relationer med fokus på samvær børnene imellem, også på tværs af køn og alder 
 • sikre forskellige fællesskaber, der også skal understøtte børnenes muligheder for at skabe venskaber 
 • arbejde med børnenes sociale kompetencer, herunder konflikthåndtering
 • sikre en passende balance mellem frivillig leg og strukturerede aktiviteter 
 • at aktiviteter præsenterer børnene for nye muligheder og udfordringer 
 • at igangsætte lege og bruge legen som pædagogisk metode til udvikling af det enkelte barn 
 • at lade børnene komme med ideer og selv være med til at strukturere deres dagligdag i SFO og klub

Når pædagoger og lærere arbejder sammen i hverdagen om børnenes læring og trivsel samt indgår i et fælles skole/hjemsamarbejde, betyder det at:

 • barnet ses i et helhedsperspektiv
 • barnet oplever overgangen fra skole til fritid tryg og forudsigelig
 • pædagogerne indgår som en naturlig del i undervisningen 
 • pædagoger og lærere yder fælles indsats om børn med særlige behov 
 • pædagogen deltager i relevante skole/hjemsamtaler 

Vi forventer, at børnene ikke ringer til forældrene, hvis der opstår konflikter eller kriser. Børnene skal kontakte de voksne, hvis de har en konflikt eller er kede af det. Mor og far kan ikke afhjælpe konflikter på afstand. Konflikter skal helst løses blandt de implicerede børn med hjælp fra en medarbejder.

Børnenes brug af mobiler og andre teknologisk kommunikationsmidler giver anledning til, at vi kan have en dialog med dem omkring etik, moral og respekt for hinandens private mobil. Vi tager gerne en snak om sms-sproget, hvordan sms-tekster nemt kan misforstås, og hvordan indholdet kan påvirke modtageren. Nogle gang er det bedre at ringe til hinanden. Hvis man ønsker at filme eller tage billeder af hinanden, gøres det kun såfremt personen har givet tilladelse til det, og optagelserne slettes med det samme, hvis personen anmoder om det.

Ved mobilchikane griber vi ind øjeblikkeligt. Konsekvensen kan være, alt efter grovheden, at vi kontakter forældrene, og at mobilen i klubtiden ikke er tilladt.

Børnene har mulighed for at ringe fra SFO’ens telefon. Har barnet en mobiltelefon, må denne bruges til korte opkald, når barnet står sammen med en voksen.

På udflugter og ture i klubben er mobiltelefonen et kommunikationsredskab, som børnene har meget glæde af. Børn og unge føler sig trygge når de nemt kan komme i kontakt med de voksne. Derfor får børnene udleveret klubbens eget mobilnummer eller de medarbejdernes mobilnumre, som deltager på turen.

Rungsted skole, Østre Stationsvej 1a
2960 Rungsted Kyst
Skolens kontor: 48 49 62 00
Skoleleder Ulla Wiese Christensen 48 49 62 60

SFO: 21 24 52 94
Klub Titanic: 20 36 11 32
Mobilepay: 79 16 52
Viceskoleleder for 0. - 4. klasse, samt SFO: Lise-Lotte Wibe: 48 49 62 63

Åbningstider SFO Regnbuen

Kl. 07.00 – 08.00 Morgenåbning
Fra skoleundervisningens ophør til kl. 17.00

Fast lukketid:

Uge 29, 30 og 31 i sommerferien, mellem jul og nytår, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag og grundlovsdag. Der er pasningstilbud i uge 31 på en af kommunens skoler.

 

Åbningstider Titanic

Fra skoleundervisningens ophør til kl. 17.00
Der afholdes 5 årlige klubaftener.

Fast lukket:

Titanic er lukket i alle skoleferier og –fridage.
Når klubben er lukket samles alle børn i SFO Regnbuen.