Kriterier for optagelse i børnehaveklasse:

  • Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
  • Søskende til elever på skolen går forud for andre
  • Nærmere boende går forud for fjernere boende
  • Lodtrækning i det omfang, objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden

Indmeldelse foretages digitalt på Hørsholm kommunes hjemmeside

Tilflytning eller skoleskift og en klassekvotient under 24 elever

Forældre, som i løbet af skoleforløbet ønsker børn tilmeldt Rungsted Skole, skal henvende sig til skoleleder Ulla Wiese Christensen.

Der er i princippet frit skolevalg i Hørsholm kommune under forudsætning af, at den ønskede skole har plads, men skolen har dog altid plads til børn, som bor i skoledistriktet.

Rungsted Skole har plads til nye elever, som bor uden for distriktet, hvis klassestørrelsen i den pågældende klasse er under 24 elever.

På nogle enkelte klassetrin er skolens grunddistrikt blevet ændret pga. mange elever i klasserne.

Efter kontakten til Ulla Wiese Christensen arrangeres et møde, hvor elev og forældre introduceres til skolen, og hvor de praktiske ting i forbindelse med skoleskift aftales.

Klassekvotient mellem 24 og 28 elever

Ligger elevtallet i en klasse mellem 24 og 28 optages efter godkendelse fra skolechefen.

Udenbys elever

Børn fra andre distrikter eller kommuner kan optages på en skole, hvis der er plads i den pågældende klasse. Hvis der ikke er plads til alle i en klasse, sker optagelsen efter følgende kriterier:

1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner

2. Søskende til elever på skolen går forud for andre

3. Nærmere boende går forud for fjernere boende, nærhedsprincippet

I det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden, afgøres optagelsen ved lodtrækning.

Undtagelse

Et barn har ikke ubetinget ret til optagelse i distriktsskolen, hvis forældrene i første omgang har valgt en anden skole, herunder en fri grundskole eller en efterskole. Om barnet kan optages, afhænger af skolens kapacitet og ovenstående retningslinjer.