Rungsted Skole skal være en god arbejdsplads for børn og voksne.

 

Hvordan kan forældrene bidrage?

 

En engageret skole forventer engagerede forældre.

Det betyder at:

 • Forældrene deltager i møder og arrangementer på skolen – også når børnene bliver ældre
 • Forældrene holder sig orienteret i den løbende information fra skolen i form af nyhedsbreve, Pegasus og skolens hjemmeside
 • Forældrene tager del i fællesskabet i klassen og hjælper med de praktiske gøremål
 • Forældrene er medansvarlige for, at deres børn overholder skolens regler

Fordi forældrene er de vigtigste rollemodeller for deres børn. Når forældrene engagerer sig i skolen, oplever børnene, at skolen er vigtig.

 

Eleverne er parate til at modtage undervisning, når de møder i skolen

Det betyder at:

 • Forældrene sørger for, at børnene møder til tiden
 • Børnene er udhvilede, har spist morgenmad og fået madpakke med
 • Forældrene interesserer sig for børnenes skolegang og hjælper med, at lektierne er i orden

Fordi en god start på dagen giver overskud og dermed mere udbytte af undervisningen.

Forældrene er loyale over for skolen og klassens fællesskab

Det betyder at:

 • Forældrene udtrykker sig loyalt om skolen og skolens medarbejdere over for egne børn
 • Forældrene tager kontakt til skolens medarbejdere, så snart de undrer sig over eller har spørgsmål til skolens praksis
 • Forældrene fører en konstruktiv dialog med hinanden og med skolens medarbejdere
 • Forældrene føler sig forpligtet af fælles aftaler i klassen, f.eks. klassens regler eller aftaler om fødselsdage, fester og   alkohol
 • Forældrene taler altid positivt om klassens øvrige elever foran egne børn

Fordi forældrenes positive attitude over for skolen og klassens øvrige elever og forældre giver barnet den tryghed og tillid til skolen, som er en væsentlig forudsætning for barnets udvikling og læring.

Alle evt. uenigheder bør løses imellem de voksne.