Skole/hjem-samarbejdet på Rungsted Skole bygger på et tillidsfuldt samarbejde mellem skolen og hjemmet, så skolen og hjemmet i fællesskab støtter den enkelte elevs udvikling i forhold til de faglige, sociale og personlige kompetencer, så eleven opnår den højest mulige læring og trivsel i forhold til sit potentiale.

Samarbejdet er et fælles ansvar med en tydelig rolle- og arbejdsfordeling, som i gensidig forståelse og anerkendelse respekteres af alle parter.

Skole/hjem-samarbejdet foregår på tre niveauer.

Samarbejde omkring det enkelte barn

  • Der er en løbende dialog om barnets udvikling. Dette foregår i ”Min Uddannelse” og i aula
  • Der afholdes 2 årlige skole/hjem-samtaler. Kontaktlæreren deltager i samtalen, og relevante faglærere og skolepædagoger deltager efter behov
  • Elevplanen udfyldes løbende i ”Min uddannelse”

Ud over de faste møder kan begge parter tage initiativ til en dialog, hvis man oplever et behov for at tale sammen.

Klassesamarbejdet

  • 2 kontaktforældre vælges i hver klasse årligt (se beskrivelse i folder)
  • Der afholdes 2 årlige forældremøder. Klassekoordinator er ansvarlig for det ene møde. Kontaktforældre og klassekoordinator er ansvarlig for det andet møde, der kan planlægges som et temamøde. Det første forældremøde afholdes afdelingsvis som et fælles møde med deltagelse af ledelse og skolebestyrelse, hvorefter møderne fortsætter i de enkelte klasser.

Overordnede skole/hjem-samarbejde

Skolebestyrelsen afholder minimum et årligt møde for kontaktforældre/forældregruppen. Mødet er et stormøde, der afholdes som et temamøde om pædagogisk relevante emner.