Vi sætter rammer for undervisningen

 • vi er i klassen senest når klokken ringer
 • vi har en rutinemæssig start på dagen
 • vi afslutter timen organiseret
 • vi synliggør dagsordenen for undervisningen for eleverne
 • vi synliggør mål eller fokusområder for undervisningen
 • vi bevidstgør eleverne om deres egen læring
 • vi bruger metoder fra Cooperative Learning
 • vi bruger smartboard i alle klasser

Vi udvikler løbende vores pædagogiske praksis

 • vi er parate til at ændre praksis, når der er behov for det
 • vi tager ansvar for vores faglige og pædagogiske opdatering og udvikling
 • vi udarbejder årsplan for alle fag
 • vi evaluerer eleverne løbende fagligt og socialt
 • vi bidrager aktivt i forpligtende samarbejder i klasseteam og fagteam
 • vi udveksler erfaringer og deler viden på tværs af team og fag

Vi har fokus på klassens trivsel

 • vi respekterer eleverne for deres forskellighed
 • vi medinddrager eleverne aktivt i deres egne læreprocesser
 • vi holder jævnligt strukturerede klassemøder
 • vi afholder AKT kurser for eleverne i ”Den gode trivsel/sociale træning”
 • vi uddanner 6. klasses elever til at være skolens konfliktknuzere

Vi taler anerkendende til elever, forældre og kolleger

 • vi tager udgangspunkt i potentialer og muligheder
 • vi italesætter børnene og deres familier konstruktivt og positivt
 • vi har en hilse-kultur
 • vi respekterer hinanden og omtaler hinanden positivt – også over for børnene
 • vi bruger humor – ikke ironi eller sarkasme