UU-vejleder Lone Olesen har kontor på Rungsted Skole.  

Lone kan træffes alle hverdage på mobil 72 68 44 66 eller via mail: lone@uu-sjaelsoe.dk

Uddannelse og Job i 1. - 9. klasse

UU-vejlederen varetager undervisningen i det timeløse fag; Uddannelse og Job.  

Vejledning i 7. - 9. klasse    
UU-vejlederens vejledning af eleverne foregår som

 •   Kollektiv vejledning for alle
 •   Gruppevejledning 
 •   Individuel vejledning


UU-vejlederen indgår i arbejdet med:

 • Obligatoriske introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse (5 dage)
 • Uddannelse og Job
 • Erhvervspraktik i 9. klasse
 • Brobygning til ungdomsuddannelser i 9. klasse 
 • UU-Sjælsøs uddannelsesaften, Uddannelsesmesse, forældrearrangementer 
 • Uddannelsesplan og studievalgsportfolio
 • Initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat
 • Overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet
 • Gæstelærerbesøg, virksomhedsbesøg 
 • Information om vejledningsportaler som fx evejledning.dk, www.ug.dk og uu-sjælsø.dk


På baggrund af skolens oplysninger om elevens karakterer samt personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger vurderer UU-vejlederen elevens uddannelsesparathed i 8. og 9. klasse. 
Skolen informerer skriftligt om den første parathedsvurderings resultat. 

Nærmere herom vil blive oplyst via Aula.