En væsentlig forudsætning for, at eleverne får et godt udbytte af deres skolegang er, at skolen og forældre i fællesskab skaber et godt socialt klima omkring den enkelte klasse, hvor børnene trives med hinanden og med deres lærere.

God trivsel er dog ikke kun et spørgsmål om at fjerne alle udfordringer i det daglige samvær, men også at børnene møder passende modgang og lærer at håndtere uenighed og konflikter.

På Rungsted Skole arbejder vi på, at alle børn trives i fællesskabet. Vi arbejder både forebyggende, foregribende og indgribende hvis der opstår en konkret mobning.

Læs mere om vores trivselspolitik og strategier mod mobning på følgende link

Trivselspolitik - indsats mod mobning